{{"Kalau Anda Memang Benar-Benar Umat Islam Tolong Sebarkan Artikel ini Sebanyak Mungkin'}}'Kisah Nyata...Allah Murka 40 Ribu Orang Hindu Di India Mendadak Buta Karena Merebohkan Masjid Di India.!! Berikut Foto''Nya Di Bawah ini.

Masjid yaitu tempat yang terbaik di muka bumi. Masjid yaitu rumah Allah SWT, tempat yang begitu mulia dan begitu paling penting untuk aktivitas beribadah umat Islam seperti sholat, berdzikir, bersholawat, serta majlis ta’lim. Oleh karenanya Allah SWT demikian sukai pada masjid dan orang orang yang jalan menuju masjid untuk beribadah

Sebenarnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah yakni orang-­orang yang beriman pada Allah dan hari lalu, dan tetaplah bangun shalat, menunaikan zakat serta tak takut (pada siapa saja) kecuali pada Allah, jadi (semoga) merekalah beberapa orang yang peroleh petunjuk. (Q. S. At Taubah : 18)

Sebaliknya, Allah sudah memerlihatkan serta tunjukkan kehinaan serta penderitaan yang dihadapi oleh beberapa orang yang merobohkan masjid.

“Dan siapakah yang lebih aniaya dari pada orang yang menghalang-halangi mengatakan nama Allah dalam masjid-masjid-Nya serta berupaya untuk merobohkannya? Mereka itu tak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (pada Allah). Mereka di dunia peroleh kehinaan dan di akhirat peroleh siksa yang berat. ” (QS. al-Baqarah : 114) Di ambil dari Buku Bila Amal Dibayar Kontan,
penerbit Darul Falah, Syaikh Abdullh Syyid Abdurrahman ar-Rifa’i, bercerita : Tabloid Anshari Expres yang terbit tiap-tiap Ahad di Hindia menyebutkan bila ada sekelompok orang-orang Hindustan yang begitu fanatik, yang telah demikian lama ingin menyerang Islam, mereka merobohkan satu Masjid Barbari pada tanggal 6 December 1992 silam.

Di tabloid itu mengabarkan bila kurang lebih ada 40 orang Hindustan yang bersekongkol merobohkan masjid itu segera buta, yang para dokter sudah angkat tangan, tidak bisa menyembuhkan kebutaan mereka itu. Hingga saat ini, beberapa orang yang mendapat musibah buta mata ataupun yang lain, yang ikut serta dalam usaha merobohkan Masjid Barbari itu hidup dalam kesengsaraan. Mereka memperoleh bantuan dari perserikatan group Hindustan.

Ada salah seorang ikhwan yang saya jumpai waktu saya melakukan penyelidikan dalam momen mengenaskan itu, dia berkata, “Seluruh warga yang ikut serta dalam perbuatan yang begitu gegabah itu (merobohkan masjid) ditimpa kebutaan atau lumpuh badan. ”

Sebenarnya musibah dalam momen ini maupun musibah-musibah yang lain yang ditimpakan Allah pada para pelaku dosa yaitu satu bukti riil sebenarnya Allah Ta’ala selalu membantu agama Islam ini, serta Dia bakal membela orang-orang yang beriman.

Walau musuh-musuh Islam berupaya menghancurkan agama Islam dan golongan Muslimin dengan semua langkah, tetapi Allah telah berjanji akan selalu memuliakan dan meninggikan agama-Nya serta membantu dan membelanya walau beberapa orang kafir membencinya.

Allah Ta’ala berfirman, “Yang sekian itu yaitu karena sebenarnya mereka nenentang Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, jadi sesungguhnya Allah begitu keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr : 4)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Seungguhnya Allah betul-betul menangguhkan siksaan atas orang-orang dzalim sampai bila Dia sudah menyiksanya, jadi tak ada yang terlewat sedikit juga. ”

Lalu, beliau membaca Surat Hud : 102, ‘Dan begitulah adzab Tuhanmu, apa jika Ia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu yakni begitu pedih lagi keras. ” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

sumber:http://www.mediapopuler95.com/2017/04/kalau-anda-memang-benar-benar-umat.html
{{"Kalau Anda Memang Benar-Benar Umat Islam Tolong Sebarkan Artikel ini Sebanyak Mungkin'}}'Kisah Nyata...Allah Murka 40 Ribu Orang Hindu Di India Mendadak Buta Karena Merebohkan Masjid Di India.!! Berikut Foto''Nya Di Bawah ini. {{"Kalau Anda Memang Benar-Benar Umat Islam Tolong Sebarkan Artikel ini Sebanyak Mungkin'}}'Kisah Nyata...Allah Murka 40 Ribu Orang Hindu Di India Mendadak Buta Karena Merebohkan Masjid Di India.!! Berikut Foto''Nya Di Bawah ini. Reviewed by Kartik Dewi on 23.11 Rating: 5

Featured Posts